Bu icerigi gorebilmeniz icin Flash Player yuklu olmasi gerekiyor...
Çalıştırıcı ve Talebe Psikolojisi PDF Yazdır e-Posta
TwitterFacebook
Perşembe, 29 Ocak 2009 19:19
Karate
 Çalıştırıcı ve Talebe Psikolojisi
 Shotokan Karate Çalışması
 Karate Terimleri
 Karate Kataları

 

ÇALIŞTIRICI VE ÖĞRENCİ PSİKOLOJİSİ  

              İnsanların sahip oldukları fakat farkında varamadığı bir takım hissi kabiliyetler vardır. Bunlar insan organizmasını harekete geçirir.Hareketlerin amaçlarını belirten kuvvetler toplum anlayışı değil yukarıda bahsedilen hissi kabiliyetlerdir. Budo sanatlarını öğreten ustalar genellikle talebenin psikolojik durumlarına önem vermezler. Fakat sporcunun gelişmesini (heyecan hayatı yönünden) ve değişiklere uğramasını göz önünde tutmaları gerekir.Şayet öğretici bu unsuru ön planda tutacak olursa,talebesine ait meseleler yüzeyde kalmaz.problemler daha kolay çözülür. Bu durum ise onun başarıya ulaşmasını sağlar.

 • Yaşadığımız devirde insan, canlı bir organizmadan ziyade sosyal bir varlık durumunu almıştır.Bu sebebden Budo sanatları çalışmaları yaparken öğrencinin fiziksel büyümesinden ziyade teknik ve psikolojik gelişmesi düşünülmelidir. Çünkü talabe sosyal bir hayatın içindedir.Ve bu çevre toplumsal değerlendirmeyi mecbur kılan bir ortamdır.Budo sanatlarında saygı ve bağlılık en üst düzeye ulaşmıştır.Öğrencinin entellektüel olguları talebeye mal edilir.Bu durumda şunu söyleyebilirim: Çalıştırıcının her hareketi talebenin karekterini çizer.

  Talebesinin psikolojik durumunu kavrayan bir hoca, onu her türlü yanlış düşünceden kurtarır.Ve onun kuvvetini olumlu yönde kullanmasını sağlar. Her yönde güçlü bir nesil yetiştirilmesi isteniliyorsa, ilk planda güçlü eğitimcilere ihtiyaç vardır.

  KARATE DE MANEVRA VE TAVIR

  KARATE' NİN RUHU VE TERBİYESİ


  Karate rakibe tekme ve yumruk darbeleri ile icra edilen bir mücadele şeklidir. Karatenin temel prensipleinden birincisi: Rakiple güç olarak mücadele etmemek, onu kendi mücadele teşebbüsü ile yenmektir. Dıştan bakılınca kaba bir spor görünümüne sahip olan karate, kendisine gönül veerenler için bir harp sanatı veya bir spor müsabakasından çok daha fazla şeyler ifade eder. Onlar için karate, fiziki ve ruhi bir disiplin yolu,arkadaşlık,samimiyet,alçak gönüllülük ve kibarlıktır. bir karate ustası için kendini kontrol altında tutmak, kusursuz teknik yapmaktan daha mühimdir.O, davranışları suni ve basit olmayan bir kişidir. Değişmez veya iyiye yönelik olarak değişebilir.

  Karatenin ruhunu ve kazandırdığı terbiye anlayışını daha iyi anlayabilmek için bir karate ustası davranışlarını inceleyin.

  Bir usta halkla ve talebeleriyle konuşup münasebette bulunurken,önyargısız düşüncelerle haraket eder. Bir diğer kişiyi tavır ve hareketlerle sınıflandırmaya teşebbüs etmez. Usta talebeleriyle birleşir, onlara göre eğitici fevkalede birisidir. Çükü o, talebelerine açık bir hoşgörülü ile muamele eden kişidir. Usta hiç kimseyle kolayca arkadaşlık kurmaz.Çünkü o ileriki tarihte,arkadaşlığa kabul ettiği kimsenin bir yalanı veya her hangi bir davranışıyla kırılmaktan çekinir.Onun arkadaşlığına bir şahsı kabul edebilmesi için çok uzun zaman geçer.Bir defa kabul ederse bu,hayat boyu her şeyi ile kabul etmiş demektir. karate ustasının hayatı kendine güvenle doludur.talebeleri bu güveni sezerek onun hükümlerine itimat ederler.Hüküm verdikten sonra da bütün bütün mevcudiyeti ile kabul eder.Asla değiştirmeye teşebbüs etmez. Karate ustası bilir ki, hayat daima yumuşak ve kolay değildir. Yarın ölebilir veya başka bir felaketle karşılaşabilir. Fakat bu, onun bugünkü hayatından memnun olmasını önlemez.Karate ustası,hayatı, tıpkı bir söğüt ağacının rüzgarı kabul etmesi gibi kabul eder.Söğüt mücadele eder ve kendi inadı uğruna kırılır. Fırtına dinince söğüt sıçrayarak eski pozisyonuna döner.Halbuki meşe bir gün evvelinin iyileşmez yara izlerini taşır. Usta bunu daima hatırladığı için, mücadele vakti geldiği an sert,katı ve kırıcı olmaz. Karatede kaba,disiplinsiz ve terbiyesiz kimseler barınamaz. Usta bu gibi kimseleri dojo dan uzaklaştırmaya çalışmaz aksine onları tedavi etme yoluna gider.En iteatsiz bir kimse, üç ay bir dojo ya isteksiz olarak gitsin, üç ayın donunda onu dojo dan zorla kovamazsınız, çünkü o karate ruhuna girmiştir. Bir insan bir insanı yanmışsa,bu onun kendi kuvvetidir. Bir insan kendini yenebilmişse işte bu karatenin kuvvetidir.

 • Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Temmuz 2012 13:28
   
  TwitterFacebook